Basiscursus voor overblijfkrachten

cursus voor overbllijfkrachtenOverblijfkrachten hebben een zware en verantwoordelijke taak. In de korte tijd van de overblijf moeten ze zorgen dat de kinderen eten, buiten spelen en weer op tijd terug zijn in de klas. Ze zijn verantwoordelijk voor al die acties en voor het gedrag van de kinderen tijdens die overblijf, zowel buiten als binnen. Dat is een hele klus.

Als leerkracht is het vanzelfsprekend om een hele klas aan te kunnen. De leerkracht heeft een bepaalde band opgebouwd met de kinderen en de kinderen weten vaak precies waar ze aan toe zijn, wat de regels zijn en hoe ze zich moeten gedragen.

Een overblijfkracht moet die band in veel kortere tijd opbouwen. Bovendien zijn het geen leerkrachten en is het niet hun dagelijks werk om een groep kinderen te (bege)leiden. De kinderen zijn gewend op een bepaalde manier te communiceren met hun juf of meester. De overblijfkracht zal een vorm moeten vinden die voor beide partijen werkt.

Wat biedt de cursus?

De bijeenkomsten zijn gericht op het omgaan en communiceren met de kinderen. Ook kan worden gewerkt aan het zelfvertrouwen.

De basiscursus bestaat uit 6 á 7 bijeenkomsten van ongeveer anderhalf uur. Dat betekent dat er in één jaar, zo om de 6 á 7 weken een bijeenkomst is. In overleg met de schoolleiding kan dit verder worden besproken.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact met mij op.